12 Mayıs 2009 Salı

 • ENGELLİLER HAFTASI 12.05.2009

  10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda değerlendirilir.
  Bu hafta boyunca; sakatlık sorunu, sakatlığın önlenmesi ve sakatların eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir sakatlık konusu işle¬nir. Sakatları Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

  10 Mayıs Sakatlar Haftasının açılışı
  11 Mayıs Görmeyenler günü
  12 Mayıs işitme ve Konuşma Kusurluları günü
  13 Mayıs Ortopedik Sakatlar günü
  14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Özürlüler günü
  15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
  16 Mayıs Sakatlar Haftasına genel bakış.

  ÜLKEMİZDE ENGELLİ HAFTASI PROGRAMI

  Ülke nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan ancak toplum tarafından çok da fark edilmeyen engelliler, Engelliler Haftası kapsamında sorunlarını dile getirecek. Devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri de özürlülere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

  10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde, TCDD 100 engelli çalışanını, ''engelli vagonu'' ile tatile gönderecek. Devlet Demiryolları ve Kamuda Çalışan Engelliler Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen gezi kapsamında, çoğunluğu doğu ve güneydoğu illerinden gelen engelli demiryolcular, İskenderun Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde misafir edilecek.

  Genelkurmay Başkanlığı da engelli vatandaşlar için temsili askerlik uygulaması yapacak. ''Engelli vatandaşların kutsal askerlik hizmetini bir gün süreyle yerine getirebilmelerini sağlamak'' amacıyla gerçekleştirilen uygulama, 14 Mayıs’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birliklerde yapılacak.

  Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda, Prof. Dr. Hikmet Karagöz tarafından 166 din görevlisine, ''İslam'ın engellilere bakışı ve tanıdığı kolaylıklar'' konusunda bilgi verilecek.

  Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da engelli vatandaşları makamında kabul ederek, sorunlarını dinleyecek.

  Ankara Büyükşehir Belediyesi de engelli vatandaşlar için konser, şiir dinletisi ve bowling turnuvası düzenleyecek. 12 Mayıs Salı günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde Grup Bulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Grubu, Rock Müzik Grubu konser verecek. 13 Mayıs Çarşamba günü, Görme ve Ortopedik Engelliler, Optimum Alışveriş Merkezi'nde bowling turnuvasında karşılaşacak.

  Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütleri, konferans ve panellerle sorunlarını dile getirecek, düzenleyecekleri etkinliklerle toplumsal farkındalık yaratılmasını sağlayacak.

  Engelliler Haftası dolayısıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları söyledi:

  “Özürlü vatandaşlarımızla ilgilenmek, onlara her bakımdan destek olmak, sosyal devlet anlayışının en önemli ölçü ve gereklerinden biridir. Tabii ki, öncelikli çabamız özürlülüğün engellenmesine yöneliktir. Hükümet olarak, anne ve çocuk sağlığının korunması, yeterli beslenme imkânlarından ve sağlık hizmetlerinden etkin ölçüde istifade edebilmesi, iş ve trafik kazalarının azaltılması üzerinde hassasiyetle duruyoruz. ‘Özürlüler Yasası’yla, sorunların bir an önce çözüme kavuşması için çok önemli bir adım attık. Bu yasayla, özürlülerimizin karşılaştıkları hukuki, sosyal ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması çalışmaları daha da hız kazanacaktır. İnanıyorum ki artık özürlülerimiz üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde daha çok yer alacaklardır.”

  ENGELİLİK TOPLUMDA BİLİNMİYOR

  Özürlüler İdaresi Başkanlığınca ''toplumun özürlülere bakışı'' konusunda yapılan kamuoyu araştırması, katılımcıların yüzde 40'ının toplumda ne kadar özürlü yaşadığını bilmediğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 13,5'i ise bir milyondan az özürlünün olduğunu düşünüyor.

  Özürlülerin en önemli sorununun hayatlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemelerin yokluğu sananların oranı yüzde 28 iken, devletin ve toplumun ilgisizliğinin özürlüler için bir sorun yaratacağını düşünenlerin oranı yüzde 15'te kalıyor.

  Araştırmaya katılanların yarıya yakını, özürlülüğe akraba evliliğinin neden olduğunu düşünürken, katılımcıların sadece yüzde 12'si yeterli sağlık hizmeti alınmamasının da özürlülüğe neden olabileceğini ifade ediyor.
  -psikoaktüel


  ENGELLİLERİN TEMEL SORUNLARI

  KAVRAM KARMAŞASI (ENGELLİ-SAKAT-ÖZÜRLÜ)

  Her biri farklı anlam ifade etse de, toplumun geneli tarafından aynı anlamda kullanılmaktadırlar. Oysa 'sakat' kelimesi, vücudunda hasta veya eksik bir uzuv/organ olma halini, yani fizyoanatomik bir durumu ve vücudun organını kaybetmesi durumunu ifade ederken, 'engelli' kavramı, günlük yaşama dair temel (eğitim, ulaşım, erişim vb) planlamalar yapılırken (herkesin göz önüne alınmaması sonucu) sakatların mağdur duruma düşürülmesini ifade eder. Bir başka ifadeyle, herkesin kolayca yararlandığı haklardan (toplu ulaşım, eğitim, kamu binalarından/hizmetlerinden vb.) yararlanamama durumunda sakatlığın değil, engellenmişliğin/engelleyenin sorunsallaştırılması için 'engelli' kavramı yaratılmıştır.
  Günümüz sosyal bilimlerinde konuyla ilgili iki ana bakış açısı vardır. Bunlardan biri Medikal Model, diğeri ise Sosyal Model'dir. Medikal Model, özürü olan bireye ya da sakat kişinin yaşantısına değil, 'sakatlığa' odaklanır. Yani sakatlığı daha en baştan sorun olarak ele alır ve sakatlığı düzeltmeye çalışır. Sosyal Model'de ise sakatlık hali ikinci plana itilerek, 'çevresel, fiziksel, mekansal koşullar toplumsal tutumlarla birlikte bireyi engelli kılmaktadır' denir. Yani Sosyal Model sakatlığı değil, engellenme halini sorunsallaştırır ve o hali düzeltmeye uğraşır. Bir anlamıyla Sosyal Model, Medikal Model'in antitezi gibidir. Sakatlığı olan kişilerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek için "3 Aralık Dünya Engelliler Günü", 10-16 Mayıs'da Türkiye Sakatlar Haftası olarak belirlenmiştir.

  TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK

  Engellilerin engelsiz yaşama taleplerinin artması ve toplumun giderek bilinçlenmesine paralel olarak toplum hayatına katılmalarını kolaylaştıracak kanun, yönetmelik ve kurumlar çoğalıp gelişmektedir. Türkiye Sakatlar Derneği toplumu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek üzere çalışan başlıca kuruluştur, sakat haklarına yönelik kanunların yürürlüğe girmesinde önemli rolü olmuştur. Bu kanunlardan bazıları şunlardır:
  • İş Kanunu, orta boy işletmelere, engelli işçilere uygun iş verme zorunluluğu getirir;
  • İl Özel İdaresi Kanunu, özürlülerin oy kullanmasına yönelik kolaylıkları düzenler;
  • 25369 sayılı yönetmelik, işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerini belirtir.
  İstanbul'da Bakırköy ve Kadıköy yerel yönetimleri engellilere yönelik hizmetler sunmaktadır. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu engellilerin spor faaliyetlerine katılmalarına önayak olan kuruluşlardır. Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Sağırlar Spor Kulübü Derneği de engellilerin spor faaliyetlerine olanak sağlayan kurumlar arasındadır. Türkiye'de engellilere yardım amacıyla kurulmuş pek çok vakıf mevcuttur (Vakıf listesi).

 • M.E.B. VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

 • Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencilerin birarada olduğu karma eğitim veren okulların yanı sıra aşağıda temel başlıkları sıralanan kurumlarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir.[1]
  • - Görme Engelliler Okulları
  • - İşitme Engelliler İlköğretim Okulları
  • - İşitme Engelliler Meslek Liseleri
  • - Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları
  • - Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri
  • - Eğitilebilir Zihin Engelliler Okulları
  • - Öğretilebilir Zihin Engelliler Okulları
  • - Yetişkin Zihin Engelliler İş Eğitim Merkezleri
  • - Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri
  • - Kaynaştırmalı eğitim okulları
  • - Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
  • - Hastane İlköğretim Okulları
  • - Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)
  • - İlk öğretim okullarında özel sınıflar
  • - Spastik özürlü ilköğretim ve orta öğretim okulları

  ENGELLİLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR (+) POZİTİF AYRIMCILIK ; POZİTİF AYRICALIKLAR

  Engelli hakları kavramı engelli kişilerin yaşam seviyesini artırmayı amaçlar. Amerika'da 1970'lerde ortaya çıkıp başka ülkelere yayılan Bağımsız Yaşam (Independent Living) hareketi, engelli kişilerin kendileri hakkındaki imajlarını, örgütlenmelerini ve ülkelerinin toplumsal politikalarını etkilemiştir. Bu yönde mücadele veren bazı kişiler, sağlıklı pek çok kişinin de hayatlarının bir noktasında kaza, hastalık veya geç gelişen kalıtsal bir durumdan dolayı engelli duruma düşebileceğini hatırlatmak için "geçici olarak gücü kuvveti yerinde" (İngilizce temporarily able-bodied) terimini kullanırlar. Kalkınmış ülkelerde engellilikle ilgili gündemde artık engellilerin bakımının mali boyutu değil, onların toplum hayatının her boyutuna katılıp katkıda bulunabilmesine olanak sağlama konusu vardır.
  vikipedia

  ENGELLİLİĞİ OLUŞTURAN NEDENLER:

  Engellik Nedenleri
  Engellik, birçok neden bağlı olarak ortaya çıkabilir. Engellilik kalıtımsal olabilir; doğum esnasında olabilir ya da doğum sonrasında gerçekleşebilir.

  İşitme Engelinin Nedenleri
  İşitme engeli çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar doğum öncesi, doğum esnasında ve sonrasında olabilmektedir.
  Doğum Öncesi Nedenler;
  Kalıtım, işitme engelini oluşturan doğum öncesi nedenlerin en önemlisidir. Yapılan araştırmalar genel olarak anne, baba ya da önceki kuşaklarda olan işitme engelinin doğan bebekte de olduğunu ortaya koymuştur.
  Diğer bir sebep de akraba evliliğidir. Akraba evliliği de kalıtsal bir neden olarak işitme engeline neden olur.
  Özgür, hamilelik sırasında annenin geçirdiği kızamık, kızamıkçık, grip gibi hastalıkların doğacak bebeğin işitmesini olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. (Özgür, 2004:60 )

  Yani, sağlıklı bebeklerin doğmasına hamilelik döneminin büyük önemi vardır. Doğuştan işitme engelini oluşturan diğer durumlar da şöyle belirtilmiştir; “kulak kepçesinin yokluğu, kulak yolunun kapalı olması, dış kulakta görülen yapısal bozukluklar, orta kulaktaki kemikçiklerin olmayışı, yarım oluşumu, aralarındaki eklemlerin olmayışı, özengi kemiğinin iç kulak oval penceresine kaynamış olması orta kulak bölümünün yapısal bozuklukları arasındadır. Korti organının oluşumundaki bozukluklar ile işitme sinirlerindeki gelişim geriliği de iç kulak kesimi bozukluklarından bazılarıdır.”( Özgür, 2004:60)

  Bir diğer sebep de annenin karnındaki bebek ile anne arasındaki kan uyuşmazlığıdır. Özgür, bu durumu şöyle açıklamıştır: “kan uyuşmazlığı durumunda anne karnında oluşan antibadi fetüsün karnındaki alyuvarları tahrip eder. Sonuçta, alyuvarların azalması fetüste genel gelişim eksikliği yaratır. Bu durumdan en çok sinir sistemi etkilenir. Böylece işitme özrü oluşur. Hamilelik sırasında annenin geçirdiği kazalar özellikle karın bölgesini kapsayan travmalarda bazen işitme özrü nedenleri olabilir.”(Özgür, 2004:60) Yani sağlıklı bebekler için sağlıklı ve kontrollü bir hamilelik dönemi geçirilmelidir.

  Doğum Anı Nedenler;
  Kalıtsal olarak bir işitme engeli tehlikesi taşımayan bebek, doğum anında maruz kaldığı birtakım etkenlerden dolayı işitme engeli oluşabilir. Erken ya da güç doğum, kanamalı doğumlar işitme engeline neden olmaktadır.
  Doğum Sonrası Nedenler;
  Hamilelik süresi boyunca annenin geçirdiği hastalıkların bebeği olumsuz etkileyebileceği gibi, doğumdan sonra da bebeğin geçirdiği kızamık, boğmaca gibi mikrobik ve ateşli hastalıklar işitme engeline neden olmaktadır.
  Diğer nedenler de beyin tümörleri, şiddetli seslere uzun süre maruz kalma, psikolojik sebepler, orta kulakta oluşan enfeksiyonlar olarak gösterilebilir.
  Görme Engelinin Nedenleri
  Kalıtım;Yapılan araştırmalar anne ve babada olan görme engelinin, bazı genlerle bebeğe taşındığını ortaya koymuştur.
  Doğal Nedenler;
  Doğal nedenlere kızamık, kan uyuşmazlığı, annenin gebeyken geçirdiği ateşli hastalıklar, uyuşturucu maddelerin kullanılması örnek gösterilebilir.

  Bunların yanı sıra, “doğumun çeşitli nedenlerle geç ve güç olması, travmalar sonucunda görme merkezinin zedelenmesiyle körlük oluşabilir. Bunlara ek olarak kordonun çocuğun boynuna sarılmasıyla bebeğin oksijensiz kalması sonucunda beyin hücrelerinin zedelenmesiyle görme merkezi çevresinde tahribatlar olması sonucunda görme özrü oluşabilir.” ( Özgür, 2004:39–40)

  Kazalar;
  Görme engeli, geçirilen bir kaza, göze herhangi bir cismin batması, ateşli silahlara maruz kalma gibi nedenlere bağlı olarak oluşabilmektedir.

  Ortopedik Engellerin Nedenleri
  Ortopedik engelin oluşmasının nedenleri doğuştan olabilir; geçirilen bulaşıcı hastalıklar, metabolizma bozuklukları, geçirilen kazlar gibi etkenlerle oluşabilir.
  Konuşma Engelinin Nedenleri
  Konuşma engelinin nedenlerini yapısal, görevsel ve psikolojik olmak üzere üç alanda incelemek mümkündür.

  Yapısal Nedenler;

  Yapısal nedenler, konuşma organlarındaki bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. “ Dil kaslarının normal işleyişinden yoksun oluşu, dilaltı bağlantısının dil ucuna uzanması, dudakların yarıklığı, burunda et oluşu, dişlerin yokluğu ya da çok düzensiz oluşu, çene, kas ve sinirlerin bozuk oluşu, işitme kaybı, beyindeki özür konuşmayı olumsuz etkilemektedir.” ( Özgür, 2004:79)

  Bu sebeplerin derecesi, konuşma engelinin derecesini de etkilemektedir. Yani örneğin, işitme kaybı yüksek oranda oluşmuş ise konuşma özrü de o oranda ileri düzeyde olacaktır.

  Görevsel Nedenler;

  Görevsel nedenlerin oluşumu, konuşma organlarının sağlam olmasına karşın oluşan engeli ifade etmektedir. Örneğin, ailenin içinde kullanılan dilin niteliğinin farklı ve yetersiz oluşu; yabancı bir dili kullanılması konuşma engeline neden olur.

  Psikolojik Nedenler;
  Psikolojik nedenlerin önemli bir kısmı, aile içinde yaşanılan olumsuz olaylardır. Aile içindeki çatışmalar çocuğun daha çok çekingen, utangaç olmasına yol açar. Ayrıca, yaşanılan ani şoklar, kazalar ya da sevdiğini kaybetme gibi durumlarda konuşma engelini yaratan nedenler arasında yer alır.

  Zihinsel Engelin Nedenleri
  Zihinsel engelliliği yaratan birçok sebep vardır. Bunlar, annenin hamileyken ya da bebeğin geçirdiği hastalıklar, beslenme bozuklukları, çevre, beyinde oluşan hasarlar, kromozomlardaki anormalliklerdir. Bu faktörler genel anlamda zihinsel engele yol açan faktörlerdir.

  Annenin Hamileyken ya Bebeğin Geçirdiği Hastalıklar;

  Annenin doğum öncesinde geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda doğum sonrasında da bebeğin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, beyin yapısında hasara yol açabilmektedir.

  Bu konuda Eripek şöyle demiştir; “ bulaşıcı hastalıklar doğrudan ya da dolaylı olarak beyni etkilemesi durumunda, beyinde bazı hasar ya da incinmeler ağırlık derecesine ve beyinde etkin oldu bölgeye göre zihinsel işlevlerde geriliklere, işitme ve görme duyularında bedensel hareketlerin kontrolünde çeşitli bozukluklara neden olabilmektedir.” ( Eripek, 1993:32 )
  Beslenme Bozukluklar;
  Hamilelik döneminde annenin yeteri kadar besin almaması, hem annenin metabolizmasında hem de bebekte önemli bozukluklara neden olmaktadır.

  Çevrenin Etkisi;
  Zihinsel engelliliğe yol açan diğer bir etken de çevredir. Daha doğrusu olumsuz çevre koşullarıdır.
  Çevreden kastedilen ve en önemli olan aile’dir. Ailenin yoksul oluşu, sosyal yaşama katılmadaki yetersizlik, anne çocuk arasındaki ilişkilerin sınırlı ve yetersiz olması olumsuz çevre koşullarını oluşturtur. Bunlar aynı zamanda zihinsel gelişimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak olumsuz çevre koşullarının tek başına zihinsel engele yol açtığı düşünülmemelidir.

  Beyinde Oluşan Hasarlar;

  Burada zihinsel yapısı bozan en önemli etken beyinde yer alan urlardır. Bunların cinsi, büyüklüğü, yaşla beraber gelişme gösterip göstermediği önemlidir.

  Kromozom Anormallikleri;
  Bilindiği üzere sağlıklı her insan 46 kromozoma sahiptir. Bu genlerde insanların çeşitli özelliklerini belirleyen genlerdir. Kromozomların yapılarında görülen bozukluklar zihinsel engelliğe yol açar. Kromozomlar virüslerden, kimyasal maddelerden, radyasyon ya da ilaçlardan etkilenerek anormallikler gösterir.

  -http://www.sosyalhizmetuzmani.org/toplumbilimengellik2.htm

3 Nisan 2009 Cuma

1 NİSANDAN İTİBAREN ZORUNLU PERSONEL DEĞİLİZ

Özel Öğretim Genel Müdürlüğünün 3023 sayı, 27 Mart 2009 tarihli yazısında "Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin zorunlu personellikten çıkarıldığını, zorunlu personel olmadığı takdirde görevlendirilebilecek diğer personel" olarak nitelendirildiğimizi yürürlüğe girdiği gün öğrendik. Daha önce taslak olarak yayınlanan aynı yazıda böyle bir durum söz konusu değil iken durum değişikliğinde Özel Eğitim Öğretmenlerinin hak arayışının olduğu açıktır. Ancak zaten kurumlarca tercih edildikleri göz önüne alındığında bir yandan halen aldıkları maaş miktarlarını artırmak, diğer yandan çocuk gelişimi ve eğitimi ile okul öncesi öğretmenlerini alandan uzaklaştırmak gayesi güdülmüştür. Bu durumda Çocuk Gelişimi ve eğitimi ile okul öncesi öğretmenleri hak kaybına uğramışlardır. En azından bu durum yazı ya da yönetmelik yayınlanmadan (daha önce olduğu gibi )taslak olarak yayınlanabilirdi ve biz de onlar gibi düşüncelerimizi ifade eder ve hakkımızı arayabilirdik. Daha önce de bazı sorunlar yaşanmıştı. Okul öncesi öğretmenlerinin 0-5 yaş grubu çocuklara girebileceği belirtilmiş ve büyük sıkıntı yaşamıştık. Özel eğitim öğretmenlerinin yeterli olduğunu ve diğer branş öğretmenlerine ihtiyaç olmadığını söylemek boş hayaldir.Bu nedenle bizi temsil eden okul öncesi ve çocuk gelişimi ile ilgili tüm dernek ve diğer kamu kuruluşlarından hak arayışımızda öncü ve sözcü olmalarını istemek için yazıyorum. Ayrıca kendisini ilgilendiren herkese de destek olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. En azından kendiniz için..

16 Eylül 2008 Salı

ÖZBAKIM BECERİLERİ

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Mendille burnunu siler.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Mendili alır.
2-Kat yerlerinden mendili açar.
3-Mendili burnuna götürür.
4-Parmaklarıyla burun kanatlarını hafifçe sıkarak siler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Mendiller
İŞLENİŞ: Öğretmen önce model olarak burnunu siler. Sonra adım adım öğrenciye gösterir. Öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ellerini yıkar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Musluğu açar.
2-Sabunu alır.
3-Ellerini suyun altına tutar.
4-Sabunu elleri arasında tutarak köpürtür.
5-Sabunu suya tutarak uygun yere bırakır.
6-Ellerini ovalayarak durular.
7-Musluğu kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Su, sabun
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce ellerini yıkar. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ellerini kurular.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Havluyu bir eliyle tutar.
2-Diğer eliyle kâğıt havluyu kopartır.
3-Bir eliyle diğer elini siler.
4-Havluyu sildiği eline alır ve diğer elini siler.
5-Kağıt havluyu çöpe atar.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kağıt havlu
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce ellerini kurular. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.

Etkinlik 2-Öğrenciyle bez havlu kullanılacak ise 1. 3. ve 4. şıklar uygulanır.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ağzını yıkar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Musluğu açar.
2-Ellerini sabunlar.
3-Ağzına su alıp çalkalar ve ağzındaki suyu boşaltır.
4-Musluğu kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Su, sabun
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce ağzını yıkar. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Yüzünü yıkar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Musluğu açar.
2-Avuçlarına su alarak lavaboya eğilir.
3-Suyu yüzüne götürür.
4-Elleriyle yüzünü ovarak temizler.
5-Musluğu kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Su
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce yüzünü yıkar. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Yüzünü kurular.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Kâğıt havluyu bir eliyle tutarak kopartır.
2-Havluyu diğer elinin üstüne yerleştirir.
3-Diğer elini de diğer elinin yanına yerleştirir.
4-Havluyu yüzüne götürür ve ovalayarak siler.
5-Kâğıt havluyu çöpe atar.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kâğıt havlu
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce yüzünü siler. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayağını yıkar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Musluğu açar.
2-Ayağını suyun altına götürür.
3-Eliyle ayağını ovalayarak yıkar.
4-Ellerini yıkar.
5-Musluğu kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Su
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce ayağını yıkar. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayağını kurular.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Kâğıt havluyu bir eliyle tutarak kopartır.
2-Ayağına doğru eğilir.
3-Parmak uçlarından başlayarak bileğine doğru ayağının üstünü siler.
4- Parmak uçlarından başlayarak topuğuna doğru ayağının altına siler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kâğıt havlu
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce ayağını kurular. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Tuvalet ihtiyacının giderilmesi ile ilgili kuralları bilir.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Tuvalet ihtiyacının tuvalette giderilmesi gerektiğini söyler.
2-Tuvalete girildiğinde kapının kapatılması gerektiğini söyler.
3-Tuvalette tuvalet taşına çömelmek ya da klozete oturmak gerektiğini söyler.
4-Tuvalette temizlenmek gerektiğini söyler.
5-Tuvaletten çıkmadan giysilerin düzeltilmesi gerektiğini söyler.
6-Tuvaletten çıkmadan sifonun çekilmesi gerektiğini söyler.
7-Tuvaletten çıktıktan sonra ellerin yıkanması gerektiğini söyler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen tuvalet alışkanlığı olan öğrenciye yapılması gereken kuralları anlatır. Öğrenciyle karşılıklı konuşarak pekişmesini sağlar.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Saçını tarar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Tarağı/fırçayı alır.
2-Tarağın/fırçanın dişli kısmını saçının üstüne yerleştirir.
3-Tarağı/fırçayı yukarıdan aşağı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Tarak/fırça
İŞLENİŞ: Öğretmen kendi tarağı ya da fırçası ile model olarak saçını tarar. Sonra adım adım öğrenciyi işlem basamakları doğrultusunda yönlendirerek öğrencinin saçını taramasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Dişini fırçalar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Fırçayı sapından tutar.
2-Macunun kapağını açar.
3-Fırçanın tüylü kısmına biraz macun sıkar.
4-Fırçayı ıslatır.
5-Fırçayı dişlerine götürür.
6-Fırçayla daireler çizerek alt ve üst dişlerinin içini dışını fırçalar.
7-Avucuyla ağzına su alır.
8-Ağzını su ile çalkalar.
9-Fırçayı yıkar.
10-Musluğu kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Diş fırçası, macun, su
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce dişlerini fırçalar. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Kişisel temizlik ve bakım
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi kişisel temizliğini yapamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Tırnağını keser.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Tırnak makasını alır.
2-Üstteki kapağı tamamen açılıncaya kadar kaldırır.
3-Üstteki kapağı alt parçanın tam üstüne gelecek şekilde çevirir.
4-Tırnak makasının arasına tırnağı alır.
5-Başparmağı bastırarak tırnağını keser.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, gösterme, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Tırnak makası
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce öğrencinin bir tırnağını keser. Sonra işlem basamakları doğrultusunda adım adım öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.

30 Ağustos 2008 Cumartesi

ÖZBAKIM BECERİLERİ (GİYİNME)

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Giysilerini tanır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Adı söylenen giysiyi gösterir.
2-Gösterilen giysinin adını söyler.
3-Giysilerin adlarını söyler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Değişik giysiler
İŞLENİŞ: Öğretmen giysiyi öğrenciye gösterirken adını söyler. Öğrenci giysinin adını öğrendikten sonra diğer giysiye geçilir. Öğrenci giysilerin adını öğrendikten sonra giysilerin adı karışık olarak sorulur. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar açar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle açılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri açılana kadar fermuarın açma-kapama yerini aşağı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar kapatır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle kapatılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri kapanana kadar fermuarın açma-kapama yerini yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-Düğmeyi iliğin içine doğru dışarıdan içeriye doğru iter.
4-Düğmeyi iletken çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme ilikler.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-İlik ve düğmeyi aynı hizaya getirir.
4-Düğmeyi iliğin içine doğru arkadan iter.
5-Düğmeyi ilikten geçirir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ellerini çapraz duruma getirerek kazağın-tişörtün etek kısmından tutar.
2-Kazağı/tişörtü boynuna kadar kaldırır.
3-Kazağı/tişörtü çekerek boynundan çıkarır.
4-Kollarını kazağın/tişörtün kollarından çıkartır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört giyme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1- Kazağı/tişörtü arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından tutar.
2- Kazağı/tişörtü etek kısmı kendine bakacak şekilde serer.
3-Etek kısmının yanlarından başparmak içeride kalacak şekilde tutar.
4-Etek kısımlarını avuçlarında toplar.
5-Başını kazağın/tişörtün etek kısmından içeri geçirir.
6-Ellerini kazağın/tişörtün kollarından geçirir.
7-Kazağın/tişörtün etek kısmını beline doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı bağcığı çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bağcıkların iki ucundan çekerek fiyongu açar.
2-Parmağını düğümün altından geçirir.
3-Düğümü parmağıyla çekerek açar.
4-Düğüm attığı yerden başlayarak bağcıkları gevşetir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Bağcıklı bir ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ayakkabıların topuk kısmı kendine, yanlardaki oyuklar birbirine bakacak şekilde yan yana getirir.
2-Ayak parmakları ayakkabının topuklarının arkasına gelecek şekilde durur.
3-Ayakkabının dilini tutar.
4-Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokar.
5-Ayakkabının dilini bırakır.
6-Topunun ayakkabının içine yerleştirir.
7-Ayakkabının bağcıklarını ya da bantlarını kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Eteği başparmakları içeride kalacak şekilde bel kısmından tutar.
2-Ayaklarını eteğin bel kısmından geçirir.
3-Eteği beline kadar çeker.
4-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi açar.
2-Eteğin fermuarını açar.
3-Eteğin bel kısmından tutarak aşağıya indirir.
4-Ayaklarını eteğin içinden çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Soket çorap giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Çorabı topuk kısmı alta gelecek şekilde tutar.
2-Çorabı başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutar.
3-Çorabı parmakları ile ucuna kadar toplar.
4-çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirir.
5-Çorabı topuğuna kadar çeker.
6-Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Çorap
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Giysilerini tanır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Adı söylenen giysiyi gösterir.
2-Gösterilen giysinin adını söyler.
3-Giysilerin adlarını söyler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Değişik giysiler
İŞLENİŞ: Öğretmen giysiyi öğrenciye gösterirken adını söyler. Öğrenci giysinin adını öğrendikten sonra diğer giysiye geçilir. Öğrenci giysilerin adını öğrendikten sonra giysilerin adı karışık olarak sorulur. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar açar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle açılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri açılana kadar fermuarın açma-kapama yerini aşağı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar kapatır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle kapatılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri kapanana kadar fermuarın açma-kapama yerini yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-Düğmeyi iliğin içine doğru dışarıdan içeriye doğru iter.
4-Düğmeyi iletken çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme ilikler.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-İlik ve düğmeyi aynı hizaya getirir.
4-Düğmeyi iliğin içine doğru arkadan iter.
5-Düğmeyi ilikten geçirir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ellerini çapraz duruma getirerek kazağın-tişörtün etek kısmından tutar.
2-Kazağı/tişörtü boynuna kadar kaldırır.
3-Kazağı/tişörtü çekerek boynundan çıkarır.
4-Kollarını kazağın/tişörtün kollarından çıkartır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört giyme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1- Kazağı/tişörtü arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından tutar.
2- Kazağı/tişörtü etek kısmı kendine bakacak şekilde serer.
3-Etek kısmının yanlarından başparmak içeride kalacak şekilde tutar.
4-Etek kısımlarını avuçlarında toplar.
5-Başını kazağın/tişörtün etek kısmından içeri geçirir.
6-Ellerini kazağın/tişörtün kollarından geçirir.
7-Kazağın/tişörtün etek kısmını beline doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı bağcığı çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bağcıkların iki ucundan çekerek fiyongu açar.
2-Parmağını düğümün altından geçirir.
3-Düğümü parmağıyla çekerek açar.
4-Düğüm attığı yerden başlayarak bağcıkları gevşetir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Bağcıklı bir ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ayakkabıların topuk kısmı kendine, yanlardaki oyuklar birbirine bakacak şekilde yan yana getirir.
2-Ayak parmakları ayakkabının topuklarının arkasına gelecek şekilde durur.
3-Ayakkabının dilini tutar.
4-Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokar.
5-Ayakkabının dilini bırakır.
6-Topunun ayakkabının içine yerleştirir.
7-Ayakkabının bağcıklarını ya da bantlarını kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Eteği başparmakları içeride kalacak şekilde bel kısmından tutar.
2-Ayaklarını eteğin bel kısmından geçirir.
3-Eteği beline kadar çeker.
4-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi açar.
2-Eteğin fermuarını açar.
3-Eteğin bel kısmından tutarak aşağıya indirir.
4-Ayaklarını eteğin içinden çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Soket çorap giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Çorabı topuk kısmı alta gelecek şekilde tutar.
2-Çorabı başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutar.
3-Çorabı parmakları ile ucuna kadar toplar.
4-çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirir.
5-Çorabı topuğuna kadar çeker.
6-Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Çorap
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Giysilerini tanır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Adı söylenen giysiyi gösterir.
2-Gösterilen giysinin adını söyler.
3-Giysilerin adlarını söyler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Değişik giysiler
İŞLENİŞ: Öğretmen giysiyi öğrenciye gösterirken adını söyler. Öğrenci giysinin adını öğrendikten sonra diğer giysiye geçilir. Öğrenci giysilerin adını öğrendikten sonra giysilerin adı karışık olarak sorulur. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar açar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle açılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri açılana kadar fermuarın açma-kapama yerini aşağı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar kapatır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle kapatılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri kapanana kadar fermuarın açma-kapama yerini yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-Düğmeyi iliğin içine doğru dışarıdan içeriye doğru iter.
4-Düğmeyi iletken çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme ilikler.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-İlik ve düğmeyi aynı hizaya getirir.
4-Düğmeyi iliğin içine doğru arkadan iter.
5-Düğmeyi ilikten geçirir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ellerini çapraz duruma getirerek kazağın-tişörtün etek kısmından tutar.
2-Kazağı/tişörtü boynuna kadar kaldırır.
3-Kazağı/tişörtü çekerek boynundan çıkarır.
4-Kollarını kazağın/tişörtün kollarından çıkartır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört giyme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1- Kazağı/tişörtü arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından tutar.
2- Kazağı/tişörtü etek kısmı kendine bakacak şekilde serer.
3-Etek kısmının yanlarından başparmak içeride kalacak şekilde tutar.
4-Etek kısımlarını avuçlarında toplar.
5-Başını kazağın/tişörtün etek kısmından içeri geçirir.
6-Ellerini kazağın/tişörtün kollarından geçirir.
7-Kazağın/tişörtün etek kısmını beline doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı bağcığı çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bağcıkların iki ucundan çekerek fiyongu açar.
2-Parmağını düğümün altından geçirir.
3-Düğümü parmağıyla çekerek açar.
4-Düğüm attığı yerden başlayarak bağcıkları gevşetir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Bağcıklı bir ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ayakkabıların topuk kısmı kendine, yanlardaki oyuklar birbirine bakacak şekilde yan yana getirir.
2-Ayak parmakları ayakkabının topuklarının arkasına gelecek şekilde durur.
3-Ayakkabının dilini tutar.
4-Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokar.
5-Ayakkabının dilini bırakır.
6-Topunun ayakkabının içine yerleştirir.
7-Ayakkabının bağcıklarını ya da bantlarını kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Eteği başparmakları içeride kalacak şekilde bel kısmından tutar.
2-Ayaklarını eteğin bel kısmından geçirir.
3-Eteği beline kadar çeker.
4-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi açar.
2-Eteğin fermuarını açar.
3-Eteğin bel kısmından tutarak aşağıya indirir.
4-Ayaklarını eteğin içinden çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Soket çorap giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Çorabı topuk kısmı alta gelecek şekilde tutar.
2-Çorabı başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutar.
3-Çorabı parmakları ile ucuna kadar toplar.
4-çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirir.
5-Çorabı topuğuna kadar çeker.
6-Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Çorap
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Giysilerini tanır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Adı söylenen giysiyi gösterir.
2-Gösterilen giysinin adını söyler.
3-Giysilerin adlarını söyler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Değişik giysiler
İŞLENİŞ: Öğretmen giysiyi öğrenciye gösterirken adını söyler. Öğrenci giysinin adını öğrendikten sonra diğer giysiye geçilir. Öğrenci giysilerin adını öğrendikten sonra giysilerin adı karışık olarak sorulur. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar açar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle açılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri açılana kadar fermuarın açma-kapama yerini aşağı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:Fermuar kapatır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Fermuarı açma-kapama yerinden tutar.
2-Diğer eliyle kapatılacak yerin üstünden tutar.
3-Açma-kapama yeri kapanana kadar fermuarın açma-kapama yerini yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Fermuarlı giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-Düğmeyi iliğin içine doğru dışarıdan içeriye doğru iter.
4-Düğmeyi iletken çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Düğme ilikler.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bir eliyle iliğin yanından tutar.
2-Diğer eliyle düğmeyi tutar.
3-İlik ve düğmeyi aynı hizaya getirir.
4-Düğmeyi iliğin içine doğru arkadan iter.
5-Düğmeyi ilikten geçirir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Düğmeli bir giysi
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ellerini çapraz duruma getirerek kazağın-tişörtün etek kısmından tutar.
2-Kazağı/tişörtü boynuna kadar kaldırır.
3-Kazağı/tişörtü çekerek boynundan çıkarır.
4-Kollarını kazağın/tişörtün kollarından çıkartır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Kazak/tişört giyme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1- Kazağı/tişörtü arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından tutar.
2- Kazağı/tişörtü etek kısmı kendine bakacak şekilde serer.
3-Etek kısmının yanlarından başparmak içeride kalacak şekilde tutar.
4-Etek kısımlarını avuçlarında toplar.
5-Başını kazağın/tişörtün etek kısmından içeri geçirir.
6-Ellerini kazağın/tişörtün kollarından geçirir.
7-Kazağın/tişörtün etek kısmını beline doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Kazak/tişört
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı bağcığı çözer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Bağcıkların iki ucundan çekerek fiyongu açar.
2-Parmağını düğümün altından geçirir.
3-Düğümü parmağıyla çekerek açar.
4-Düğüm attığı yerden başlayarak bağcıkları gevşetir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Bağcıklı bir ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ayakkabı giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Ayakkabıların topuk kısmı kendine, yanlardaki oyuklar birbirine bakacak şekilde yan yana getirir.
2-Ayak parmakları ayakkabının topuklarının arkasına gelecek şekilde durur.
3-Ayakkabının dilini tutar.
4-Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokar.
5-Ayakkabının dilini bırakır.
6-Topunun ayakkabının içine yerleştirir.
7-Ayakkabının bağcıklarını ya da bantlarını kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayakkabı
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ:1-Eteği başparmakları içeride kalacak şekilde bel kısmından tutar.
2-Ayaklarını eteğin bel kısmından geçirir.
3-Eteği beline kadar çeker.
4-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi kapatır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir.


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Etek çıkarır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Eteğin bel kısmını tutan kopçayı/düğmeyi açar.
2-Eteğin fermuarını açar.
3-Eteğin bel kısmından tutarak aşağıya indirir.
4-Ayaklarını eteğin içinden çıkarır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Etek
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

Açıklama: Öğrenci önce düğme/fermuar/kopça açmayı öğrenmelidir. Ancak Lastik belli etek önceden denenebilir


TARİH: …../…../….
SÜRE: 45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Özbakım becerileri:
ÜNİTE/KONU: Giyeceklerin kullanımı
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci kendi başına giyinip, soyunamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Soket çorap giyer.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 1-Çorabı topuk kısmı alta gelecek şekilde tutar.
2-Çorabı başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutar.
3-Çorabı parmakları ile ucuna kadar toplar.
4-çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirir.
5-Çorabı topuğuna kadar çeker.
6-Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çeker.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, anlatma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Çorap
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendisi model olarak öğrenciye yapması gereken işlemi gösterir. Daha sonra işlem basamakları doğrultusunda öğrencinin uygulamasına yardım eder. Öğrencinin performansına göre uygulama sürdürülür.

İLETİŞİM BECERİLERİ

KONUŞMA ORGANLARINI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

…………ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: İletişim becerileri
ÜNİTE/KONU: Konuşma organlarını çalıştırma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci konuşmuyor ve işaretle iletişim kuruyor. İşitme engeli yok.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Çene esnekliğini geliştirici çalışmalar yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Çenesini konuşmaya uygun kullanır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, model olma, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayna
İŞLENİŞ: Öğretmen öğrenciye önce yapması gereken hareketi model olarak gösterir. Öğrenciden ağzını olabildiğince açmasını ve sonra da kapamasını ister. Bu uygulama birçok kez tekrarlanır.

TARİH: …/…/… SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: İletişim becerileri
ÜNİTE/KONU: Konuşma organlarını çalıştırma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci konuşmuyor ve işaretle iletişim kuruyor. İşitme engeli yok.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Çene esnekliğini geliştirici çalışmalar yapabilme.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Çenesini konuşmaya uygun kullanır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, model olma, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayna
İŞLENİŞ: Öğretmen model olarak önce öğrenciye yapması gereken hareketi gösterir. Daha sonra öğrenciden çenesini sağa sola doğru hareket ettirmesini ister. Bu işlem birçok kez tekrarlanır.

*Alttaki uygulamalar öğrenciyle adım adım uygulanır
(Uygulama–2 Öğretmen model olarak önce öğrenciye yapması gereken hareketi gösterir. Daha sonra öğrenciden çenesini sağa sola doğru hareket ettirmesini ister. Bu işlem birçok kez tekrarlanır.
Uygulama–3 Öğretmen model olarak önce öğrenciye yapması gereken hareketi gösterir. Daha sonra öğrenciden ağzı kapalıyken çenesini sağa sola doğru hareket ettirmesini ister. Bu işlem birçok kez tekrarlanır.
Uygulama–4 Öğretmen model olarak önce öğrenciye yapması gereken hareketi gösterir. Daha sonra öğrenciden önceden hazırlanmış uygun yumuşak bir yiyeceği çiğnemesini ister.
Uygulama–5 Öğretmen model olarak önce öğrenciye yapması gereken hareketi gösterir. Daha sonra öğrenciden önceden hazırlanmış uygun sert bir yiyeceği çiğnemesini ister.
Uygulama–6 Öğretmen model olarak önce öğrenciye yapması gereken hareketi gösterir. Daha sonra öğrenciden çiklet çiğnemesini ister.

*Bu uygulamaların her biri ayrı bir derste uygulanabilir.


TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: İletişim becerileri
ÜNİTE/KONU: Konuşma organlarını çalıştırma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci konuşmuyor ve işaretle iletişim kuruyor. İşitme engeli yok.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Dil esnekliğini geliştirici çalışmalar yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Dili konuşmaya uygun kullanır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, model olma, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayna (Uygulamaya göre yalanabilecek reçel, dondurma, vb. yiyecek)İŞLENİŞ: Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini sağa sola hareket ettirir.

*Alttaki uygulamalar öğrenciyle adım adım uygulanır.
Uygulama–1 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini çenesine dokundurmaya çalışır.
Uygulama–2 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini burnuna dokundurmaya çalışır.
Uygulama–3 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini sağa doğru hareket ettirerek sağ yanağına dokundurmaya çalışır.
Uygulama–4 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini sola doğru hareket ettirerek sol yanağına dokundurmaya çalışır.
Uygulama–5 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilinin ucunu alt dudak etrafında hareket ettirerek sevdiği önceden sürülmüş yiyeceği yalamaya çalışır.
Uygulama–6 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilinin ucunu üst dudak etrafında hareket ettirerek sevdiği önceden sürülmüş yiyeceği yalamaya çalışır.
Uygulama–7 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini dudak etrafında dairesel olarak hareket ettirir.
Uygulama–8 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini damağın arkasından öne doğru hareket ettirir.
Uygulama–9 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dilini ağzının dışına çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Dilini ağız dışında yuvarlayarak dudaklarını yalar.
*Bu uygulamaların her biri ayrı bir derste uygulanabilir.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: İletişim becerileri
ÜNİTE/KONU: Konuşma organlarını çalıştırma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci konuşmuyor ve işaretle iletişim kuruyor. İşitme engeli yok.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Dudak esnekliğini geliştirici çalışmalar yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Dudakları konuşmaya uygun kullanır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, model olma, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER: Ayna
İŞLENİŞ: Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dudaklarını büzüp germesini ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür.

*Alttaki uygulamalar öğrenciyle adım adım uygulanır.
Uygulama–1 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dudaklarını sağa sola hareket ettirmesini ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Uygulama birçok kez tekrarlanır.
Uygulama–2 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden dudaklarını kapalı tutmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Uygulama birçok kez tekrarlanır.
Uygulama–3 Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden öpme sesi çıkarmasını ister. Öğretmen konuşma yapmak zorunda olduğu kısa süreler dışında modelliğini sürdürür. Uygulama birçok kez tekrarlanır.
*Bu uygulamaların her biri ayrı bir derste uygulanabilir.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: İletişim becerileri
ÜNİTE/KONU: Konuşma organlarını çalıştırma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci konuşmuyor ve işaretle iletişim kuruyor. İşitme engeli yok.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Nefes kontrolünü sağlayan çalışmalar yapma
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Nefesini konuşmaya uygun düzenler.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, model olma, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER: AynaİŞLENİŞ: Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden derin derin nefes alıp vermesini ister. Öğrenciye ilk nefes alış verişlerden sonra nefesini tutmasını ve yavaş yavaş vermesini ister. Uygulama öğrenci nefesini kontrol etmeyi başarana kadar sürdürülür.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: İletişim becerileri
ÜNİTE/KONU: Konuşma organlarını çalıştırma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci konuşmuyor ve işaretle iletişim kuruyor. İşitme engeli yok.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Damağın esnekliğini geliştirici çalışmalar yapabilme.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Emme çalışmaları yapar.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Gösterme, model olma, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER: AynaİŞLENİŞ: Öğretmen model olup gösterdikten sonra öğrenciden pipetle sıvı* ( çubuklu şeker ya da geç eriyen çikolata emmesini) içmesini ister.

*Öğrencinin içebileceği, sağlığı için zararlı olmayan bir sıvı/yiyecek seçilmelidir. Ailenin onayı alınmalı ve öğrencinin sevdiği bir sıvı/yiyecek tercih edilmelidir.

29 Ağustos 2008 Cuma

MATEMATİK BECERİLERİ

RİTMİK SAYMALAR

…………………ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 1’den 5’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 1’den 5’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Abaküs
İŞLENİŞ: Öğretmen 1’den 5’e kadar rakamları elindeki abaküsteki boncukları birer birer diğer yöne aktararak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 1’den 10’a kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 1’den 10’a kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Abaküs
İŞLENİŞ: Öğretmen 1’den 10’a kadar rakamları elindeki abaküsteki boncukları birer birer diğer yöne aktararak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 5’den 10’a kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 5’den 10’a kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Abaküs
İŞLENİŞ: Öğretmen 5’den 10’a kadar rakamları elindeki abaküsteki boncukları birer birer diğer yöne aktararak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 10’dan 15’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 10’dan 15’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER:Abaküs
İŞLENİŞ: Öğretmen 1’den 15’e kadar rakamları elindeki abaküsteki boncukları birer birer diğer yöne aktararak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 1’den 15’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 1’den 15’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Abaküs
İŞLENİŞ: Öğretmen 1’den 15’e kadar rakamları elindeki abaküsteki boncukları birer birer diğer yöne aktararak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/… SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 1’den ……’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 1’den …’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen 1’den …’e kadar rakamları sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 5’er 5’er 100’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 5’er 5’er 100’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Üstünde 5 obje bulunan kartlar
İŞLENİŞ: Öğretmen 5’den 100’e kadar rakamları; üstünde 5 obje resmi bulunan kartları üst üste koyarak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 2’şer 2’şer 50’ye kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 2’şer 2’şer 50’ye kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Üstünde 5 obje bulunan kartlar
İŞLENİŞ: Öğretmen 2’den 50’ye kadar rakamları; üstünde 2 obje resmi bulunan kartları üst üste koyarak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 2’şer 2’şer 100’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 2’şer 2’şer 100’e kadar sayabilir.YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Üstünde 2 obje resmi bulunan kartlar
İŞLENİŞ: Öğretmen 2’den 100’e kadar rakamları; üstünde 2 obje resmi bulunan kartları üst üste koyarak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 4’er 4’er 80’e kadar sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 4’er 4’er 80’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER: Üstünde 4 obje resmi bulunan kartlar
İŞLENİŞ: Öğretmen 4’den 80’e kadar rakamları; üstünde 4 obje resmi bulunan kartları üst üste koyarak sayar. Öğrenciden aynı şekilde saymasını ister. Önce öğretmen öğrenciyle birlikte sayar. Sonra öğrencinin bağımsız saymasını ister. Öğrencinin takıldığı yerde önce sessiz ağız hareketleri ile hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci hatırlayamazsa sözel olarak yardımda bulunur. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/… SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci geriye sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci geriye doğru birer birer ona kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen önce kendi sesi ile “10 mavi şişe sallanıyor.”(Renkler değişebilir. Aynı şarkı renk kavramında da kullanılabilir.) şarkısını söyler. Şarkıyı söylerken on parmağını havada sallar. Her düşüp kırılan şişede bir parmağını kapatır. Şişeler bittiğinde bitti anlamında elleriyle bittiğini gösterir. Daha sonra öğrenciyle şarkı tekrarlanır. Öğrenci hem her kırılan şişenin sayıda eksiklik oluştuğunu (çıkarma kuralı), hem de geriye doğru saymayı öğrenir. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.

TARİH: …/…/… SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci geriye sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci geriye doğru birer birer 50’ye kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen geriye doğru sayıları sayacağını söyler ve öğrenciden kendisine eşlik etmesini ister. Öğrenciden birden başlayarak geriye sayması istenir. Hatasız saydığı bölümler geçilir ve hata yaptığı noktadan başlanarak etkinlik sürdürülür. Öğrenci bağımsız sayabilene kadar etkinlik sürdürülür.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Matematik becerileri
ÜNİTE/KONU: Ritmik sayma
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel eğitim odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci geriye sayamıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Ritmik sayma yapabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci geriye doğru ikişer ikişer 100’e kadar sayabilir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Model olma, uygulamalı
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen geriye doğru sayıları sayacağını söyler ve öğrenciden kendisine eşlik etmesini ister. Öğrenciden birden başlayarak geriye sayması istenir. Hatasız saydığı bölümler geçilir ve hata yaptığı noktadan başlanarak etkinlik sürdürülür. Öğrenci bağımsız sayabilene kadar etkinlik sürdürülür

23 Ağustos 2008 Cumartesi

ÖĞRENMEYE HAZIRLIK BECERİLERİ

………………ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci az tepki veriyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Göz kontağı kurabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci verilen işitsel uyarıya irkilerek cevap verir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulama, gözlem, çocuğa görelik
ARAÇ VE GEREÇLER: Def, çıngırak ya da ses çıkaran materyaller
İŞLENİŞ: Def, çıngırak veya ses çıkaran herhangi bir materyalle ya da el çırparak sessiz ortamda ses çıkarılır. Öğrencinin irkilip irkilmediği gözlenir. Öğrencinin tepkisine göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci göz kontağı kuramıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Göz kontağı kurabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Adı söylendiğinde ya da “Bana bak!” uyarısı ile uzmana 2-4 saniye bakar.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulamalı, gözlem, yaparak yaşayarak.
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğrenci sessiz bir ortamda uzmanı görebilecek bir konuma getirilir. Adı ile seslenerek ya da “Bana bak!” komutu ile uzman çocuğun kendisine bakmasını ister. Çocuğun bakıp bakmadığı gözlenerek etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci uyarana az tepki gösteriyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Dikkat odaklama ve sürdürebilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Uyaranın etkisi ile nesneye bakar.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulamalı, gözlem, yaparak-yaşayarak.
ARAÇ VE GEREÇLER: Hayvan resimleri
İŞLENİŞ: “Ali babanın bir çiftliği var” şarkısı söylenirken adı geçen hayvan resmi öğrenciye gösterilir. Öğrenci baktığında resmin yeri çocuğun görebileceği şekilde yavaş yavaş değiştirilir. Çocuğun resmi gözleri ile takip edip etmediği gözlenir. Çocuğun performansına göre etkinlik sürdürülür.

TARİH: …/…/…
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci uyarana bakmıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Göz kontağı kurabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Verilen işitsel uyarının kaynağına bakarak tepki verir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulama, gözlem, yaparak yaşayarak
ARAÇ VE GEREÇLER: Def, çıngırak, vb. ses çıkaran materyaller
İŞLENİŞ: Def, çıngırak, vb. herhangi bir materyalle sessiz ortamda ses çıkarılır. Öğrencinin uyarana bakıp bakmadığı gözlenir. Öğrenci uyarana bakarsa uyaranın yeri değiştirilerek yeniden ses çıkarılır. Öğrencinin performansına göre etkinlik tekrarlanır.

TARİH: …/…/……..
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci sadece işitsel uyarıcıya tepki gösteriyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Göz kontağı kurabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Verilen görsel uyarıcıya bakar.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulamalı, gözlem, çocuğa görelik
ARAÇ VE GEREÇLER: Bebek ya da araba
İŞLENİŞ: Çocuğun cinsiyetine göre ilgi duyabileceği oyuncaklar gösterilir. Öğrencinin tepkisi gözlenir. Öğrenci tepki verirse oyuncağın yeri değiştirilerek etkinlik sürdürülür. Öğrenci tepki göstermezse adı ile çağrılarak ya da “Bak!” uyarısı ile işitsel uyaranla görsel uyaran bir arada kullanılabilir. Öğrencinin performansına göre etkinlik sürdürülür.

TARİH: …/…/……..
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ:
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Göz kontağı kurabilmeKISA DÖNEMLİ AMAÇ: Verilen görsel uyarana bakar.YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulama, gözlem, çocuğa görelik
ARAÇ VE GEREÇLER: Anne, baba ve kardeşlerin fotoğrafıİŞLENİŞ: Öğrenciye aile fertlerinden birinin fotoğrafı gösterilir ve çocuğa yakınlığına göre kim olduğu söylenir. Öğrenci fotoğrafa bakarsa yavaşça yeri değiştirilerek çocuğun bakmayı sürdürüp sürdürmediği gözlenir. Tepkisi gözlenir.

TARİH: …/…/……..
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci istenilen süre kadar yerinde oturmuyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: İstenilen süre kadar yerinde oturabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Verilen komutu yerine getirerek yerinde istenilen süre kadar oturur.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen çocuğa yerine oturmasını söyler ve oturmasını sağlar. Öğrenci kalkmak isterse öğretmen çocuğun oturmasına fiziksel olarak yardım ederken “otur” komutunu sözel olarak tekrarlar.

TARİH: …/…/……..
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci komut almıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Tek eylem bildiren komutları yerine getirme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Tek sözcüklü komutları yerine getirir.
YÖNTEM VE TEKNİKLER: Açık anlatım, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen önce tek sözcüklü komuta çocuğun uymasını ister. Çocuğu gözler, çocuk yerine getiremezse yardım eder. Çocuk komutu yardımsız yerine getirdiğinde iki veya daha çok sözcüklü komutlara geçilir. Öğretmen çocuğun gösterdiği performansa göre etkinliği sürdürür.

TARİH: …/…/……..
SÜRE:45 Dakika
GELİŞİM ALANI: Öğrenmeye hazırlık becerileri
ÖĞRETİMİN YAPILDIĞI YER: Bireysel Eğitim Odası
ÖĞRENCİNİN PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci komut almıyor.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Tek, iki, üç sözcüklü komutlara uyabilme
KISA DÖNEMLİ AMAÇ: Bir, iki veya daha fazla sözcüklü yönergeleri yerine getirir.YÖNTEM VE TEKNİKLER: Açık anlatım, uygulamalı, gözlem
ARAÇ VE GEREÇLER:
İŞLENİŞ: Öğretmen önce tek sözcüklü komuta çocuğun uymasını ister. Çocuğu gözler, çocuk yerine getiremezse yardım eder. Çocuk komutu yardımsız yerine getirdiğinde iki veya daha çok sözcüklü komutlara geçilir. Öğretmen çocuğun gösterdiği performansa göre etkinliği sürdürür.